Dotacje unijne

Firma WKS SPAWALNIK T. G. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA w okresie od 2016-04-01 do 2017-05-31 realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

W ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0603/15-00 z dnia 21.10.2016 oddziale WKS Spawalnik w Szamocinie celem wprowadzenia nowego i udoskonalonego produktu, a także dwóch nowych usług do oferty firmy.

W ramach w/w projektu firma WKS SPAWALNIK T. G. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizuje następujące zadania:
- budowa hali produkcyjnej 619,66 m2,
- suwnica 1 szt.1,
- suwnica 2 szt. 1,
- żuraw stanowiskowy szt. 4,
- stół spawalniczy szt. 1
- komora śrutownicza/ śrutownia szt. 1,
- piła taśmowa szt. 1,
- stanowisko / urządzenie spawalnicze szt. 1,
- urządzenie do cięcia/obróbki blach szt. 1.

Realizacja inwestycji pozwoliła na wprowadzenie do oferty:
- nowego produktu: blachownica skrzyniowa (inaczej stropowa) z materiałów o podwyższonej wytrzymałości,
- nowej usługi: spawanie stali wysokowytrzymałych,
- nowej usługi: czyszczenie powierzchni blach, profili oraz elementów płaskich (prefabrykacja materiału i wstępnych elementów do spawania),
- udoskonalonego produktu: blachownica dwuteowa.

W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo stworzyło 3 nowe miejsca pracy.

Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy poprzez zaoferowanie na rynku nowego i udoskonalonego produktu oraz nowych usług odpowiadających na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony klientów firmy oraz pozwoli zrealizować cele przedsiębiorstwa związane przede wszystkim z:
- dążeniem do ciągłego podnoszenia i wzmacniania pozycji konkurencyjnej (z dbałością o środowisko naturalne),
- wdrążeniem innowacji do działalności przedsiębiorstwa oraz wychodzenia naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom klientów,
- rozszerzeniem i udoskonaleniem oferty w drodze budowy hali oraz rozszerzenia i unowocześnienia parku maszynowego firmy.

Szczegółowe dane realizowanego projektu:
Termin realizacji projektu: 2016-04-01 do 2017-05-31
Wartość inwestycji: 2 733 306,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 2 222 200,00 PLN
Kwota dofinansowania: 999 990,00 PLN

« wstecz