USŁUGI » Spawalnictwo

SPAWALNIK oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu:
• opracowanie wstępnej technologii spawania pWPS,
• kwalifikowanie technologii spawania WPQR,
• przygotowanie technologii spawania WPS,
• okresowe przeglądy, serwis i konserwacja urządzeń spawalniczych, osprzętu do spawania metodą 311
• przygotowywanie zakładów do certyfikacji zgodnie z normami:
      • DIN EN ISO 3834
      • PN M 69009
      • PN B 06200
      • DIN 18800
      • DIN EN 1090
      • EN 15085
• szkolenia spawaczy oraz operatorów urządzeń spawalniczych zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
• odnowienia uprawnień spawaczy,
• prowadzenie dokumentacji prac spawalniczych,
• szkolenia i doradztwo z zakresu BHP i Ppoż.« wstecz