Kontakt

SPAWALNIK
Grzegorz Burzyński
ul. Słoneczna 13c
64-800 Chodzież

tel. +48 500 422 657
tel. +48 661 551 903

uslugi spawalnicze
koparka
  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5


BEZPŁATNY Kurs na wózki widłowe

Cel szkolenia
Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Czas trwania kursu
Kurs trwa: 5 dni.

Warunki uczestnictwa:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe
• aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zbrak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych.

Co daje szkolenie?
Dzięki naszemu szkoleniu można uzyskać świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Program
BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych - 2
Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu - 1
Ogólna budowa - 2
Niebezpieczne uszkodzenia / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania - 2 Budowa urządzenia właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia - 4
Mechanika – droga, czas, prędkość; rodzaje ruchów; prędkości ruchów roboczych; równowaga sił; stateczność - 2
Mechanizmy oraz ich budowa i działanie - 2
Elektrotechnika – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów; oporność; prawo Ohma; rodzaje odbiorników prądu - 2
Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu - 1
Udźwig oraz inne wielkości charakteryzujące dla wózków jezdniowych - 1
Pojęcie stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych - 1
Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych - 2
Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych - 2
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne - 2
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady szczegółowe - 5
Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych lini energetycznych itp. - 2
Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG, CNG) - 2
Warunki bezpiecznej pracy - 2

Formularze zgłoszeniowe