Kontakt

SPAWALNIK
Grzegorz Burzyński
ul. Słoneczna 13c
64-800 Chodzież

tel. +48 500 422 657
tel. +48 661 551 903

uslugi spawalnicze
koparka
  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5


BEZPŁATNY Kurs rusztowania

Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montażysty rusztowań.

Czas trwania kursu
Kurs trwa: 10 dni.

Warunki uczestnictwa:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe
• aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na wysokości

Co daje szkolenie?
Dzięki naszemu szkoleniu można uzyskać świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 6 godzin
Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 18 godzin
Użytkowanie eksploatacyjne - 4 godziny
Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 20 godzin
Zajęcia praktyczne - 32 godziny

Formularze zgłoszeniowe