Kontakt

SPAWALNIK
Grzegorz Burzyński
ul. Słoneczna 13c
64-800 Chodzież

tel. +48 500 422 657
tel. +48 661 551 903

uslugi spawalnicze
koparka
  • slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5


Szkolenia BHP

W ramach szkoleń BHP oferujemy:

• dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników inżynieryjno-technicznych
• okresowe szkolenie pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników administracyjno-biurowych
• szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• okresowe szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
• okresowe szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest